Så får du hjälp med fasadrenovering

Många tror att husfasader bara är en yta som med jämna mellanrum behöver fräschas upp av estetiska orsaker. Men att ha en väl underhållen husfasad är viktigt av flera olika skäl, både funktionella som visuella. En fasad som underhålls optimalt minskar husets energiförbrukning, ger ett bättre brandskydd och skyddar mot yttre ljud.

Om du behöver renovera din husfasad är det klokt att anlita experterna på fasadrenoveringstockholm.se som har mycket kunskap och erfarenhet på området. Med en kvalitativ helhetslösning för hela huset skapas ett estetiskt tilltalande intryck. Här kan du få hjälp med alla sorters arbeten för hus och fasader, oavsett om du behöver ett fasadbyte, murningsarbeten, takläggning eller putsning.

Tecken på renoveringsbehov

Fukt och vatten kan skada ditt hus och klimatskalet (fönster, dörrar och yttertak) har som första uppgift att motverka väta. Det är viktigt att regelbundet inspektera fasaden för att hålla utkik efter renoveringsbehov. Fönster och träfasader behöver målas om med jämna mellanrum, men med en kontinuerlig färgpåbättring går det att spara både pengar och tid. På så vis kan du skjuta upp en större ommålning. Även putsade fasader och tegelväggar behöver lagas lite vartefter.

Det finns ett antal tecken som du behöver hålla utkik efter. Vissa saker kan skvallra om att en större renovering är nödvändig. Bland dessa finns:

  • Svarta prickar som visar på svartmögel
  • Större fogskador
  • Klättrande växter som orsakat fasadskador
  • Dåligt virke i fasaden

För att sköta om och granska fasaden är det bra att inleda med en allmän besiktning från några meters håll. Därefter bör du göra en detaljgranskning på närmare håll. De delar av fasaden som är särskilt utsatta är nederdelen, övergångar mellan byggnadsdelar och material, spikar, skarvar, ändträ, knutar, kanter och foder. Du kan känna efter med en kniv för att upptäcka dåligt virke, och se över om det räcker med en bättringsmålning eller om det behövs en större ommålning. Ibland kan det uppstå tydliga fuktskador med hål i fasaden,

Så går fasadrenoveringen till

En fasadrenovering omfattar allt ifrån att åtgärda mindre skador till ett komplett fasadbyte. Det kan alltså resultera i ett ganska omfattande projekt, som även kan kombineras med en tilläggsisolering. Hur den slutliga funktionen hos en fasad blir bestäms av samverkan mellan underlag och puts. Renovering bör därför ske med samma material som finns hos originalet. Samma regel gäller vid målning. De olika putsskikten behöver ha en hållfasthet som minskar utåt för att skapa god samverkan med underlaget.

Putsen behöver anpassas till underlaget, då det inte finns någon typ av puts som kan användas på alla sorters underlag. Puts består av flera materialskikt, där vart och ett har sin egen funktion och sammansättning. Grundning utgör ett bindemedelsrikt bruk som har cement eller kalk som bindemedel. Grundningen görs för att sugningen mot underlaget ska utjämnas och för att säkerställa vidhäftning. Under renoveringen sker också en grovputs som utjämnar ojämnheter i underlaget. På ytan läggs färg eller ytputs som har olika kulörer och strukturer. De kan tillverkas med organiska eller oorganiska bindemedel. Renoveringen bör ske med respekt för lokal byggnadstradition och med rätt material.