Anlita en murare vid renoveringsprojekt hemma

Om du har ett renoveringsprojekt på gång i hemmet kan det vara klokt att anlita en hantverkare. När professionella murningsarbeten behöver utföras är det viktigt att följa gällande bransch- och säkerhetsregler, så att du inte drabbas av skador eller problem längre fram. Detta är särskilt viktigt när det gäller murning av skorsten eller öppen spis.

Manlig murare på en byggarbetsplats Genom att anlita en pålitlig murare kan du säkerställa att ditt renoveringsprojekt blir så som du önskar. Du kanske behöver mura eller putsa tegelfasader, mura en skorsten eller öppen spis, sätta plattor i trädgården eller laga din betongtrappa. Murare Stockholm ger dig en god service där relationen med dig som kund prioriteras högt, och du har stor möjlighet att påverka slutresultatet.

Underhålla och mura eldstad

I Sverige finns många olika sorters eldstäder, som täljstens-, tegel- och kakelugnar. För att säkerställa att din eldstad är trygg att använda och att den inte orsakar skador behöver du regelbundet undersöka om den kräver underhåll. En murspis är en traditionell öppen spis som består av en insats placerad på golvet inbyggd med betong. Ytan målas med strukturfärg. Om det uppkommer skador på murspisen eller om färgen behöver bättras på är det klokt att anlita en erfaren murare.

Säkerhetsregler för eldstäder

Varje år sker farliga bränder i hem runt om i Sverige, där elden sprider sig från kaminer och eldstäder. För att elda rätt i braskaminen behöver du följa en checklista.

  • Använd alltid torr ved
  • Följ eldningsinstruktionerna för eldstaden
  • Låt kaminen svalna under lika lång tid som du eldat
  • Förvara askan från kaminen i ett kärl som är icke brännbart

Eldstaden måste kontrolleras och sotas regelbundet. Du kan be en sotare eller brandskyddskontrollant se över din kamin i intervall enligt gällande föreskrifter. Det kan också vara klokt att be en murare komma och se över eventuella sprickor i eldstaden, där eventuella fel enkelt kan åtgärdas med murning och renovering.

Murningsprojekt i trädgården

Murning kan behöva göras på många håll i huset och trädgården. Väl utförda och säkra murar utgör en grundstruktur i ett stort antal trädgårdar runt om i Sverige, och det finns många varianter att välja mellan. De kan användas som fristående murar, stödmurar och barriärmurar. Du kan behöva anlita murare för att laga eller bygga en kallmur, bruksmur eller hybridmur.